Proiect EU

START-UP LUCON GRUP S.R.L., cod de identificare fiscală 41040169, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J7/396/2019, cu sediul în Municipiul Botoșani, Aleea CRIZANTEMELOR nr. 6,camera 3, Etaj 4, Ap. 17, Județ Botoșani, România, anunță semnarea, în data de 30.05.2024, a Contractului de finanțare nr. 80/PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1, pentru implementarea proiectului cu titlul ” Crestereacompetitivitatiisocietatii Start UpLucon”, aferent Cod SMIS 313511.

Proiectul va fi implementat în Municipiul Botoșani, Aleea Pastorel Teodoreanu nr. 1A, nr. cadastrale 70900 și 70901,judet Botoșani, România, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 1 „O regiune mai competitivă, mai inovativă”,Obiectiv specific RSO 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncăîn cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive,Apel: Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 1, PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1 – Microîntreprinderi. Ajutorul acordat este ajutor de minimis.

START-UP LUCON GRUP S.R.L. a încheiat Contractul de finanțare nr. 80/PR/NE/2023/P1/RSO1.3.1/1cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Autoritate de Managementpentru Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Valoarea totală a proiectului este de 1.335.155,91lei, din care 907.058,26lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 770.999,52 lei și din Bugetul Național, 136.058,74lei.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului va consta in construirea a doua corpuri de clădire pentru a asigura condiții optime de desfășurare a activităților de service auto .

Obiective specifice ale proiectului: Crestereacompetitivitatiisocietatiiprin: Crearea a 3 locuri de munca si angajarea unei persoane din categoriile defavorizate, Realizarea constructiei pentru extinderea si realizareaoptima a desfasurariiactivitatii de service auto, Implementarea cu succes a proiectului, în conditiile stabilite contractul de finantare.

Rezultate așteptate: R1. Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie – 1 bucata (1 sistem); R2. Implementarea cu succes a proiectului; R3. Angajarea a 3 persoane; R4. Construcții noi/ modernizate/ extinse – 2 constructii.

Perioada de implementare a proiectului este de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 30.05.2024și până la 30.05.2025.

 

START-UP LUCON GRUP S.R.L.

Date de contact: CONSTANTINESCU BOGDAN-IOAN, administrator al START-UP LUCON GRUP S.R.L.

Tel: 0745.841.889; e-mail: bogdan.startup@yahoo.com